Cảm biến quang PSM18-TM20PR, PSM18-TM20PO, PSM18-TM20PC, PSM18-TM20NR, PSM18-TM20NO, PSM18-TM20NC

Mã hàng: 

  • PSM18-TM20PR
  • PSM18-TM20PO
  • PSM18-TM20PC
  • PSM18-TM20NR
  • PSM18-TM20NO
  • PSM18-TM20NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng