Dây quang PT-W79

Mã hàng: PT-W79

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng