Dây quang PT-W59

Mã hàng: 

  • PT-W59

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng