Dây quang PT-S31-Q

Mã hàng: PT-S31-Q

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng