Dây quang PT-R59

Mã hàng: 

  • PT-R59

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng