Dây quang PT-R58V

Mã hàng:PT-R58V

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng