Dây quang PT-H42Y, PT-H42S, PT-H42E, PT-H41S

Mã hàng: 

  • PT-H42Y
  • PT-H42S
  • PT-H42E
  • PT-H41S

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng