Dây quang PT-H41E

Mã hàng: PT-H41E

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng