Dây quang PT-F57UA

Mã hàng: PT-F57UA

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng