Dây quang PT-A10

Mã hàng: PT-A10

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng