Dây quang PT-62, PT-62-S, PT-62-M, PT-62-L,PT-62-I

Mã hàng: 

  • PT-62
  • PT-62-S
  • PT-62-M
  • PT-62-L
  • PT-62-I

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng