Dây quang PT-42, PT-42-S, PT-42-M, PT-42-L, PT-42-I

Mã hàng:

  • PT-42
  • PT-42-S
  • PT-42-M
  • PT-42-L
  • PT-42-I

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng