Dây quang PT-32-SQ, PT-32-DQ

Mã hàng:

  • PT-32-SQ
  • PT-32-DQ

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng