Dây quang PT-30ML

Mã hàng:PT-30ML

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng