Dây quang PT-15ML-D, PT-10ML, PT-20ML, PT-20ML-S

Mã hàng: 

  • PT-15ML-D
  • PT-10ML
  • PT-20ML
  • PT-20ML-S

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng