Dây quang PT-120ML

Mã hàng: PT-120ML

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng