Dây quang PD-X20

Mã hàng:PD-X20

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng