Dây quang PD-L24Y

Mã hàng: PD-L24Y

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng