Dây quang PD-E22-Q-S, PD-E22-Q-M, PD-E22-Q-L, PD-E22-Q-I

Mã hàng: 

  • PD-E22-Q-S
  • PD-E22-Q-M
  • PD-E22-Q-L
  • PD-E22-Q-I

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng