Dây quang PD-C62, PD-C62-S, PD-C62-M, PD-C62-L, PD-C62-I

Mã hàng:

  • PD-C62
  • PD-C62-S
  • PD-C62-M
  • PD-C62-L
  • PD-C62-I

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng