Dây quang PD-C42TZ

Mã hàng: PD-C42TZ

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng