Dây quang PD-C42, PD-C42-S, PD-C42-M, PD-C42-L, PD-C42-I

Mã hàng: 

  • PD-C42
  • PD-C42-S
  • PD-C42-M
  • PD-C42-L
  • PD-C42-I

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng