Dây quang PD-C32TZ

Mã hàng: PD-C32TZ

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng