Dây quang PD-C310-35FA-S, PD-C310-35FA-M,PD-C310-35FA-L, PD-C310-35FA-I

Mã hàng:

  • PD-C310-35FA-S
  • PD-C310-35FA-M
  • PD-C310-35FA-L
  • PD-C310-35FA-I

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng