Dây quang PD-42, PD-42-S, PD-42-M, PD-42-L, PD-42-I

Mã hàng:

  • PD-42
  • PD-42-S
  • PD-42-M
  • PD-42-L
  • PD-42-I

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng