Dây quang PD-32

Mã hàng: PD-32

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng