Dây quang PD-32-I, PD-32-S, PD-32-M, PD-32-L

Mã hàng: 

  • PD-32-I
  • PD-32-S
  • PD-32-M
  • PD-32-L

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng