Dây quang PD-11, PD-11ML

Mã hàng:

  • PD-11
  • PD-11ML

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng