Dây kết nối CTC-N2P, CTC-P2N

Mã hàng: 

  • CTC-N2P
  • CTC-P2N

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng