Dây kết nối CA12

Mã hàng: CA12

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng