Dây kết nối CA08

Mã hàng: CA08

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng