Dây điện UL2464 TRIUMP CABLE

Mã hàng: UL2464 2C, 4C, 6C, 8C, 10C, 20C

Thương hiệu: Triump cable

Tình trạng hàng: Còn hàng