Đầu nối JST, Đầu nối SM, JST connecotor

1.000 

Mã hàng: SMP , SMR

Thương hiệu: JST JAPAN

Tình trạng hàng: có sẵn hàng