Chân pin JST, Chân pin SM, Chân pin SYM-001T-P0.6, chân pin SHF-001T-0.8BS

100 

Mã hàng:

  • SYM-001T-P0.6
  • SHF-001T-0.8BS
  • BHF-001T-0.8BS
  • BYM-001T-P0.6
  • SXH-001T-P0.6

Thương hiệu: JST JAPAN

Tình trạng hàng: có sẵn hàng