Cảm biến vùng menjidenki, akusense

Mã hàng: 

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng