Cảm biến từ đo khoảng cách MR-D80, MR-D50, MR-D40, MR-D28

Mã hàng:

  • MR-D80
  • MR-D50
  • MR-D40
  • MR-D28

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng