Cảm biến từ CMPS025

Mã hàng: CMPS025

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng