Cảm biến tiếp xúc MR-T8A, MR-T8A-B, MR-T8A-LED, MR-T8A-B-LED

Mã hàng: 

  • MR-T8A
  • MR-T8A-B
  • MR-T8A-LED
  • MR-T8A-B-LED

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng