Cảm biến tiếp xúc MR-T8, MR-T8-LED, MR-T8-B, MR-T8-B-LED

Mã hàng: 

  • MR-T8
  • MR-T8-LED
  • MR-T8-B
  • MR-T8-B-LED

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng