Cảm biến tiếp xúc MR-T5Z-C-3

Mã hàng: MR-T5Z-C-3

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng