Cảm biến tiếp xúc MR-T4X-H, MR-T4X-J, MR-T4X-H-LED, MR-T4X-J-LED

Mã hàng: 

  • MR-T4X-H
  • MR-T4X-J
  • MR-T4X-H-LED
  • MR-T4X-J-LED

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng