Cảm biến tiếp xúc MR-T1X-H, MR-T1X-J, MR-T1X-J-LED, MR-T1X-H-LED

Mã hàng: 

  • MR-T1X-H
  • MR-T1X-J
  • MR-T1X-J-LED
  • MR-T1X-H-LED

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng