Cảm biến tiệm cận TXFM4-01PO, TXFM4-01PC, TXFM4-01NO, TXFM4-01NC

Mã hàng:

  • TXFM4-01PO
  • TXFM4-01PC
  • TXFM4-01NO
  • TXFM4-01NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng