Cảm biến tiệm cận TRN18-08NC-E2, TRN18-08PO-E2, TRN18-08PC-E2, TRN18-08NO-E2

Mã hàng:

  • TRN18-08NC-E2
  • TRN18-08PO-E2
  • TRN18-08PC-E2
  • TRN18-08NO-E2

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng