Cảm biến tiệm cận TRF18-05NC-E2, TRF18-05PO-E2, TRF18-05PC-E2, TRF18-05NO-E2

Mã hàng:

  • TRF18-05NC-E2
  • TRF18-05PO-E2
  • TRF18-05PC-E2
  • TRF18-05NO-E2

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng