Cảm biến tiệm cận TQN18C-08PO, TQN18C-08PC, TQN18C-08NO, TQN18C-08NC

Mã hàng: 

  • TQN18C-08PO
  • TQN18C-08PC
  • TQN18C-08NO
  • TQN18C-08NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng