Cảm biến tiệm cận TQF18C-05NC, TQF18C-05PO, TQF18C-05PC, TQF18C-05NO

Mã hàng: 

  • TQF18C-05NC
  • TQF18C-05PO
  • TQF18C-05PC
  • TQF18C-05NO

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng