Cảm biến tiệm cận TJN30-15PO, TJN30-15PC, TJN30-15NO, TJN30-15NC

Mã hàng:

  • TJN30-15PO
  • TJN30-15PC
  • TJN30-15NO
  • TJN30-15NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng