Cảm biến tiệm cận TJN12-08PO, TJN12-08PC, TJN12-08NO, TJN12-08NC

Mã hàng: 

  • TJN12-08PO
  • TJN12-08PC
  • TJN12-08NO
  • TJN12-08NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng