Cảm biến tiệm cận TJN08-04PO, TJN08-04PC, TJN08-04NO, TJN08-04NC

Mã hàng: 

  • TJN08-04PO
  • TJN08-04PC
  • TJN08-04NO
  • TJN08-04NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng